Distantsõpe alates 15. veebruar

 Austatud Peetri kooli ja lasteaia vanemad, õpetajad ja õpilased. Täna kell 22:00 sain teate, et üks meie õpetaja on andnud positiivse koroona proovi. Praeguseks hetkeks on teada, et nakkusohtlikusse periood jääb koolipäevadest neljapäev ja reede. Seega on antud õpetajaga kokku puutunud enamus koolis töötavaid õpetajaid (kokku 9 õpetajat ja 3 lasteaiaõpetajat). Eeltoodust tulenevalt olen sunnitud Peetri kooli suunama alates homsest (s.o 15.02.2021) distantsõppele kuni vaheaja alguseni. Õppetöö selles vahemikus toimub tunniplaani alusel kasutades Teams ja Zoom keskkonda. Õpetajaid on teavitatud, et tuleb arvestada materjalide hulgaga, mida õpilastele kodus tegemiseks jäetakse. Haldusspetsialist on saanud ülesandeks leida võimalus kõikidele õpilastele toidupakkide kokku panemiseks ja kätte toimetamiseks.
Peetri lasteaias korraldatakse õpe ümber valverühmadesse. Kõikidel vanematel, kellele on võimalik jätta oma laps koju, palume seda teha. Hetkel on personali olukord väga kitsas.
Teavitan täna olukorrast ka Terviseametit, kes edastab info lähikontaktsuse kohta juba asjaosalisetele. Palun kontrollige oma andmeid eKool keskkonnas.
Ma tänan teid juba ette mõista suhtumise eest. Anname infot olukorra arengute kohta esimesel võimalusel. Jõudu meile kõigile.

Raigo Prants