Järelvalve

Riiklikku järelvalvet teostavad organisatsioonid

Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.