Õppetöökorraldus

COVID-19 tegevuskava Järva-Jaani Gümnaasiumis ja Peetri Koolis/lasteaias

Õppetöökorraldus eriolukorra ajal

Koolivaheajad ja õppeperioodid

Õppeaastal toimuvad koolivaheajad.

  1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
  2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
  3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
  4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Projektipäevad: 

27.november-28.november 2023

4.aprill-5.aprill. 2024

Õpilaste hindamine I kooliastmes:

I poolaasta 1. september 2023 – 21. jaanuar 2024

II poolaasta 22. jaanuar – 12. juuni 2024

Õpilaste hindamine II ja III kooliastmes:

I trimester 1. september  – 26. november 2023

II trimester 27. november 2023 – 10. märts 2024

III trimester 11. märts – 12. juuni 2024

Eksamid ja tasemetööd

Kõik riigieksamid ja lõpueksamid algavad kell 10.00.

Põhikooli lõpueksamid: 

 1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
  3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
  6) valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
  7) valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

Tasemetööd põhikoolis: 

4. klassi tasemetööd
4. klassi eesti keel/vene keel (kirjalik) 20.–22. september 2023
4. klassi loodusõpetus (kirjalik) 25.–27. september 2023
4. klassi A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) 2. oktoober 2023
4. klassi A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) 2.–5. oktoober 2023
4. klassi matemaatika (kirjalik)  12.–13., 16.–17. oktoober 2023

7. klassi tasemetöö

7. klassi eesti keel/vene keel (kirjalik) 18.–20. september 2023
7. klassi loodusõpetus (kirjalik)   27.–29. september 2023
7. klassi A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik)  5. oktoober 2023
7. klassi A-2 keeletasemel eesti keel teisekeelena (suuline)  5.–6., 9.–11. oktoober 2023
7. klassi matemaatika (kirjalik)   17.–20. oktoober 2023

III kooliastme

A2-keeletasemel inglise keel (7.klassi A-võõrkeelena õppijad) (kirjalik)  31. oktoober 2023
A2-keeletasemel inglise keel (7.klassi A-võõrkeelena õppijad) (suuline)  31. oktoober, 3., 6. november 2023
A2-keeletasemel saksa keel (põhikoolis A ja B võõrkeelena õppijad)(kirjalik ja suuline)17.–18. jaanuar 2024