Õppetöö dokumendid

Õppekäigule registreerimine

Üldtööplaan 2021-2022

Üldtööplaan 2022/2023

Üldtööplaan 2023/2024

Kalenderplaan 2021-2022

Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtted – hindamisjuhend

Lisa 1. Hariduslike erivajaduste õpilaste õppe korraldamine

Lisa 1.1. IAK vorm

Lisa 2. Individuaalse õppekava koostamine

Lisa 2.1. Individuaalse õppekava näidis

Lisa 2.2 IÕK taotlus

Lisa 3. Individuaalne õppetöö kaart

https://peetrikool.ee/wp-content/uploads/2020/06/Lihtsustatud-HINDAMISJUHEND-.pdf