Personal

PEETRI KOOL-i töötajad 2023/2024 õa.

Üldharidus

 1. Annela Tammiste  annela.tammiste@peetrikool.ee koolijuht
 2.  Getter Klaas – getter.klaas@jarva.ee  3.-4. klassi matemaatika ja klassijuhataja
 3. Janno Nau – janno.nau@peetrikool.ee – füüsika
 4. Ireen Lehtmets – ireen7@gmail.com – klassiõpetaja, 1. – 2. klassi klassijuhataja
 5.  Niina Raitmaa – niina.raitmaa@peetrikool.ee – 2. – 6.B klassiõpetaja
 6.  Helle Raunmägi – helle.raunmagi@peetrikool.ee – keemia
 7.  Taavi Tikerpalu – taavitikerpalu@gmail.com – kehaline kasvatus
 8.  Kaidi-Ly Välb – kaidily@peetrikool.ee – eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus, kunst, ajalugu 8.-9. klassiklassijuhataja
 9.  Marika Bibikov – muusika, rütmika, ühiskonna õpetus, matemaatika, pilliring, koorilaul, 5.-6.klassijuhataja
 10.  Ilmar Niinemets – ilmar.niinemets@gmail.com – loodusõpetus, bioloogia, geograafia
 11.  Viive Obermann – viive.oberman@peetrikool.ee – abiõpetaja, I KA kunst, tehnoloogiaõpetus
 12.  Elke Vendland – elke.vendland@peetrikool.ee – inglise keel, saksa keel
 13.  Terje Kuusmann – Peetri.kool@jarva.ee – sekretär/raamatukoguhoidja

Tugipersonal:

 1. Sotsiaalpedagoog- Ireen Lehtmets
 2. Logopeed- Maaja Vilipõld
 3. Eripedagoog-

Alusharidus

1. Signe Lepiste – rühma Suur Peeter õpetaja

2. Ene Pappel – ene.pappel@peetrikool.ee – rühma Peetrike õpetaja

3. Kady Aas  kady.aas@peetrikool.ee  rühma Väike Peeter õpetaja

4. Merilin Pärn  rühma Väike Peeter õpetaja

5.Ave Kaur ave.kaur@peetrikool.ee – rühma Suur Peeter õpetaja

6. Maris Maasi –  rühma Väike Peeter õpetaja abi

7. Tiiu Krümann – rühma Peetrike õpetaja abi

8. Tiia Aas – rühma Väike Peeter õpetaja abi

9. Marjen Meetua- rühma Peetrike õpetaja abi

10. Kati Paal- Suur Peeter õpetaja abi

11. Edme Eenmaa – rühm Suur Peeter õpetaja abi

12. Nelli Lepiste-Rannaveer – lasteaia muusikaõpetaja

13. Aili Vaasli – aili.vaasli@peetrikool.ee – liikumisõpetaja

Teenindav personal

1. Riina Kupper – majandustöötaja

2. Aino Kirsimets – majandustöötaja

3. Aile Krass – aile.krass@peetrikool.ee – kokk

4. Siiri Talviste  siiri.talviste@peetrikool.ee  – kokk