Tööle kaasa!

Hea lapsevanem

Peetri kool on liitunud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatusega „Tööle kaasa!“, millega kutsutakse tööandjaid, lapsevanemaid ja koole koostöös looma lastele ja noortele tööeluga tutvumiseks uusi võimalusi.

Peetri kool kutsub Teid koos oma lapsega osalema projektis kolmapäeval, 21. veebruaril.

Algatuse idee seisneb selles, et 21. veebruaril 2024 kutsutakse üles Eesti tööandjaid avama oma uksed töötajate lastele, et neil oleks võimalus vanemate töö ja töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Algatus on suunatud 1.−9. klasside õpilastele.

Milline on projektis osalemise kasu?

Õpilane, laps, noor

·         saab teadlikumaks töömaailmas toimuvast;

·         näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on tema tööpäev ja -keskkond, töö sisu ja selle väärtus;

·         saab aru, miks erinevad tööd on vajalikud ja et iga töö tegija on tähtis.

Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lastel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte. Soovitused päeva korraldamiseks on kirjale lisatud ja kättesaadavad www.töölekaasa.ee

Palun uuri järele, kas Teie tööandja on huvitatud projektis kaasa löömast ja võimaldab sel päeval Teil laps tööle kaasa võtta (ning on valmis ka omalt poolt kaasa aitama, et päev oleks lapse jaoks huvitav, aga ka praktiline õpikogemus).

Palun anna Getteri´le oma osalusest ja ettevõtte nimest teada hiljemalt 19. veebruariks.

Palun andke teada ka sellest, kui Teil on võimalik võtta lisaks oma lapsele tööle kaasa veel mõni oma lapse klassikaaslane, kellel pole mingil põhjusel võimalik oma vanema töökohta külastada.

Head koostööd soovides!