KIK toetab Peetri kooli 2022/2023 õ.a. õppekäike

Suur-Peeter lasteaiarühm –Metsaelanike Jõuluootus Puhta vee teemapargis. Programmi eesmärgiks on välja selgitada, kuidas metsaelanikud talvel elavad ning vahetu kogemuse kaudu juurutada osalejates keskkonnasõbralikku mõtteviisi. Läbi märkamise ja tunnetamise tutvutakse talvise loodusega. Jõuluootuse programm hõlmab retke loodusesse, tegevus toimub välitingimustes ja püstkojas. Vastavalt vanuseastmele sisaldavad tegevused jälgede uurimist ning nende määramist, mägra linnaku ja rebase urgude ümbruse külastust, mõningate puuliikide tundmaõppimist jms. Õpilased saavad teada loomade talvistest toitumise võimalustest looduses ning jäljeaabitsa abil otsitakse metsast loomade jälgi. Tutvustatakse Jõulutraditsioone ja vanarahva kombestikku. Tehakse lõket ja keedetakse vaarikavarre teed.

Õppeprogramm: Retk Tabasalu looduspargis. Õpperetke vältel jalutame kõrgel Rannamõisa pangal, kus asub Aura loodusrada. Pangalt avaneb vaade Kakumäe poolsaarele ja Tallinnale. Uurime, kuivõrd erineb taimestik panga peal ja panga all. Käime mere ääres, räägime Läänemerest ja uurime rannikumere elustikku. Avastame pangapealset liigirikkust, kuulame linnulaulu. (  I-kooliaste)

MTÜ Loodusmaa õppeprogramm Elurikkus Metsas. Programm keskendub metsale kui kooslusele ning erinevate metsatüüpide tutvustamisele. Tutvutakse tavapäraste metsaloomade ja -taimedega ning pannakse liigid omavahelistesse seostesse. Arutletakse iga liigi ning nendest moodustuva võrgustiku tasakaalu tähtsuse üle. Vaadeldakse metsa ning otsitakse loomade ja inimeste tegutsemisjälgi, arutletakse metsa tähtsuse üle nii kultuuri kui majanduse vaates. (II-III kooliaste )

 

Projekti kirjutas: Getter Klaas