Üleeuroopalisel spordinädal sündis Peetri kooli tervisevalem

Kõikjal Eestis peeti 24.-28.septembrini üleeuroopalist spordinädalat. Nii ka Peetri koolis.

Käesoleval aastal peeti Euroopa spordinädalat juba neljandat korda. Peetri kool osales tänavu esmakordselt. Sündmus on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on tõsta inimeste liikumisharrastuse ja spordialast teadlikkust kogu Euroopa Liidus.  Eestis korraldavad Spordinädalat Eesti Olümpiakomitee koostöös Ühendusega Sport Kõigile.

Meie koolis jagunesid tegevused viiele päevale:

Esmaspäeval toimusid tegevused Peetri virgestusalal. Lasteaialapsed võtsid osa palli veeretamisest, täpsusviske võistlusest, keeglimängust ning jooksust. Kõikidele osavõtjatele anti välja I-koha diplom.

Teisipäeval oli koolimajas tervisepäev. Lapsed olid kaasa toonud värskeid vilju: õuna, porgandit, kurki, tomatit, kõrvitsat, kapsast. Õpetaja Kristi Zibo eestvedamisel räägiti köögiviljade tähtsusest meie menüüs. Algklasside õpilased tegid kollaažitehnikas plakati, mis võeti kokku nimega – Peetri kooli tervisevalem. 6.-7.klassi õpilased olid juba oma terviseteemalise plakati varem valmis teinud ning 8.-9.klass tegi vastavasisulise luuletuse.  Laste looming on koolimaja fuajees huvilistele näha.

Kolmapäeval toimusid võimalas sopsuvõistlus ja noolevise. Arvestus toimus kahes vanuserühmas. Mõlema vanusegrupi kolme esimest tunnustati diplomiga.

Neljapäeval toimus orienteerumine Peetri alevikus. Võistkonnad koosnesid erivanuses lastest. Üheskoos oma grupiga tuli läbida seitse tegevuspunkti: vanasõnade ladumine etteantud silpidest; nööbi õmblemine; rõnga viskamine; etteantud sõnadest luuletuse tegemine; seotud jalgadega rivis marssimine; Eesti maakondade kaardile kandmine; nööri abil koostöös kujundite tegemine. Raja lõpetamisel ja koolimajja sisenemisel roniti torust läbi. Igat osalejat premeeriti pulgakomiga.

Reedel toimus kettagolf kahes võistkonnas. Võistkonnad komplekteeriti nii, et oleks erinevas vanuses lapsed. Võistluse eesmärk oli oma täpsusest teadlikuks saada. Kumbki võistkond sai kommikoti.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et meie õpilaste arengukohad on seotud juhendi lõpuni kuulamise/lugemisega (tahetakse kohe asjakallale asuda) ning valmisolek koostööks (miks mina, miks nemad). Tugevustena saame välja tuua, et tegelikult saadakse ilusti hakkama, kui võetakse aega hetk keskenduda ning protestivaimust loobuda. Vanemad õpilased arvestasid noorematega, aitasid neid ning vajaduse korral ootasid järele.

Spordinädalat koordineeris õpetaja Aili Vaasli.