Esita oma kandidaat Peetri kooli kodanikutunnustuse nominendiks!

Peetri kooli juhtkond on tublisid kodanikke tunnustanud ja tänanud alates 2016.a novembrist.

Käesoleval aastal saab kandidaate esitada kuni 19.11.2018 kella 14-ni e-kontaktile kool@jjaani.edu.ee.

KODANIKUTUNNUSTUSE eesmärk on väärtustada inimeste panust Peetri kooli arendamisel ja koolielu edendamisel. Kodanikutunnustus on loodud inimeste tunnustamiseks, kes näitavad igapäevaelus üles pühendumist, koostöö- ning abivalmidust ja nende tegevus aitab kaasa kooli arendamisele, koolielu edendamisele, õpilaste kaasamisele ja rakendamisele koolivälises tegevuses; kes on nõu ja jõuga abiks; on noortele eeskujuks; aitavad meie õpilaste jaoks või koos nendega sündmusi korraldada; tegutsevad aktiivse kodaniku ning ühiskonnaliikmena.

Konkursile saab kandidaate esitada Peetri kooli õpilaste, õpetajate ja teiste isikute seast, kes on kooliga koostööd teinud, abi osutanud või muul moel oma kodanikukohust täitnud. Kandidaate saavad esitada õpetajad, õpilased, kooli õpilasesindus, kooli juhtkond jt huvigrupid. Esitatavate kandidaatide hulk ühe esitaja kohta on vaba.

Taotlusi kandidaatide seadmiseks on võimalik esitada paberkandjal direktori kätte või digitaalselt kool@jjaani.edu.ee.

Kandidaadi esitamiseks KODANIKUTUNNUSTUSELE, on vaja koostada ning esitada taotlus, kus on ära nimetatud esitaja nimi ja kontaktandmed; kandidaadi nimi ja kontaktandmed; tunnustuse nimetus; põhjendus kandidaadi esitamiseks – milles seisneb selle konkreetse isiku tegevus kooli kontekstis ning miks just tema väärib nimetatud tunnustust. Oma valikut tuleb põhjendada ning võimaluse ja vajaduse korral lisada viiteid, linke jt lisamaterjale.

Kõik on oodatud kandidaate esitama! Statuudiga saad tutvuda SIIN…

Kodanikutunnustused antakse välja Peetri kooli pidulikul kodanikupäeva aktusel 23.novembril algusega kell 11.35.