“Varandus akvaariumis”

Peetri Kooli VIII-IX klass ja Järva-Jaani VIII klass osalevad 12. novembril TÜ Chemicumi uurimislaboris läbiviidaval õpiprogrammil “Varandus akvaariumis”  (https://www.teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/uurimislabor). Buss väljub
Järva-Jaanist Peetrisse 9.30, programm algab kell 11.00 ja kestab 3,5 tundi. Orienteeruv tagasisaabumisaeg on kell 18.00. Peetrist sõidab kaasa Helle Raunmägi