Jürikuised tegemised

Kuu algas tihedalt…

Laupäeval, 1. aprillil toimusid Eesti lahtised meistrivõistlused õhkrelvast laskmises Põlvas. Nendest võistlustest võtsid osa meie kodutütred Liisi Välb ja Ege Orlovski, kes naiste võistlusklassis saavutasid siis vastavalt 15. ja 16. koha. Tüdrukute treener Indrek Tombak tuli omas võistlusklassis auväärsele 2. kohale.

Reedel, 7. aprillil tähistati ülemaailmset tervisepäeva. Tänavu oli prioriteediks vaimne tervis. Rääkisime koolis vahetundide ajal õpilastele vaimse tervise tähtsusest, selle hoidmisest, eneseabist ning peamistest sümptomitest, mis annavad meile märku, et vaimne tervis võib ohus olla. Viisime läbi temaatilise viktoriini kahes vanuserühmas. Noorematest õpilastest võitis 1. koha Laura-Liisa Toodre maksimumpunktidega; II koha saavutas Sander Senin ja III koha Marleen Kons. Vanemas vanuserühmas andsime välja ainult I koha, sest võistlus oli väga tasavägine. Võrdselt jäid esikohta jagama Daniel Vilipõld, Arvo Orlovski, Karolin Kons, Arli Orlovski ja Ege Orlovski.

Sama päeva õhtul kogunes õpilasesindus koolimajja, et teha ära need tööd, mis olid neljapäevaste koosolekute jaoks liiga mahukad, nagu näiteks erinevate tunnustusstatuutide parendamine. Hiljem toimusid koostöömängud. Lõpetuseks oli filmiöö. Peale hommikusööki mindi laiali.

8.-9. aprillil toimus Imavere võimlas kodutütarde tantsulaager. Üle pika aja oli meilt palju tüdrukuid osalemas: Marleen Kons, Kertu Villemsaar, Hanna Krass, Arli Orlovski, Karolin Kons ja Liisi Välb.

1.aprilliks väljakuulutatud kohtumine Marina Kaljurannaga lükkus edasi 4. maile, sest peaosaline pidi sel ajal tööasjus Stockholmis viibima. Kuid 4. mail algab kohtumine kell 12.20 ja kõik on oodatud osalema

11. aprillil käisid meie koorilauljad Vodja koolis oma häälele veel viimast lihvi andmas ning 13. aprillil toimus Paides laulupeo eelproov. Tulemused selguvad mai algul.

Teisel kevadpühal avasime koolis värvitud munade näituse. Seda said soovijad ka vaatamas käia. Ametlikult jäi näitus avatuks neljapäevani, kuid mõned lapsed jätsid väljapaneku kauemakski. Näitusele tõid eksponaate Sten Egert Liivak, Daniel ja Samuel Vilipõld, Arli Orlovski, Urmo Dikker, Arvo Orlovski, Laura-Liisa Toodre, Liisi Välb, Joonas Pappel, Karolin ja Marleen Kons, Ege Orlovski, Janari Saar, Lea Tammiste, Maaja Vilipõld, Niina Raitmaa ja Elke Vendland. Aitäh kõigile!

Samal päeval pidasime maha ka munakoksimise võistluse. Moodustati paarid omal vabal valikul ning siis läksid võitjad omavahel kokku. Tulemused jagunesid selliselt: I koht Liisi Välb, II koht Samuel Vilipõld ja III koht Daniel Vilipõld. Danieliga sai võrdselt punkte ka Arli Orlovski, aga tema võistles kahe munaga.

Peale söögivahetundi riisusid õpilased koos õpetajatega puhtaks koolimaja esise ning majatagused lillepuhmad.

Laupäeval, 22.aprillil toimus meil avatud koolipäev. Ühelt poolt pakuti oma õpilastele midagi uues kuues. Õpilasesindus tuli kohale teistest varem, et valmis seada oma kohvik – Hullumaja Puhvet. Kohvik oli avatud ning võõrustas rahvast kogu päeva. Ka draamaringi õpilased seadsid oma lava ja inventari juba hommikul valmis. Kella üheksaks olid lisaks oma kooliperele kohale tulnud veel mõni täiskasvanu ning mõned lapsed. Külalisi lisandus ka päeva jooksul. Iga osaleja sa käia neljas töötoas:

Robootika tunni tulem oli liikuv ja juhitav auto. Tegevuste raames lõimiti teadmisi loogikast, füüsikast, mehhaanikast, töö- ja tehnoloogiaõpetusest ning infotehnoloogia valdkonnast.

Keemia tunnis oli võimalus näha väikest teadusteatrit ning ise praktilisi katseid läbi teha. Tegevuste raames lõimiti erinevaid loodusaineid, ohutustehnikat, funktsionaalse kuulamise oskusi. Õpetajat assisteerisid meie tublid kodutütred Ege Orlovski ja Liisi Välb.

Kalligraafia tunnis õpiti sule ja tuši abil kaunilt kirjutama. Õpituba juhendas kodutütar Arli Orlovski.

Vaikuseminutite raames oli võimalik õppida erinevaid meelerahutehnikaid, et märgata ja teadvustada iseendas toimuvat ning hakata ise oma emotsioone juhtima.

Tuntud tegelaste õpitoas sai teavet selle kohta, millised avalikkusele tuntud isikud on omal ajal Peetri koolis õppinud ning millega nad nüüd oma igapäevaelus tegelevad. Lõimiti kodulugu ja kultuurilugu.

Käsitöötunnis sai maalida kive, õmmelda öökulle ning viltida lukuprosse. Arendati erinevaid käsitööoskusi ning ühtlasi ka üldteadmisi kunsti- ning pärandkultuuri valdkonnast.

Giidituuril tutvuti vanas kirikumõisa hoones ajalooliste elementidega, millest saab järeldada, et tegu on kunagise pastoraadihoonega. Esmapilgul tundus osalejatele, et midagi ei olegi, aga leiti päris palju. Lisaks käidi ka keldris ning pööningul, kuhu tavalise koolipäeva raames nii naljalt ei sattu. Saadi ülevaade kooli vanemast ajaloost ja üldisest hariduuselust Eestis läbi aastasadade ning tutvuti erinevate ajalooliste isikutega, kes kunagi on Peetri kirikumõisas elanud ning nende panusega Eesti haridus- ning kultuuriloosse.

Päeva lõpetas draamaring Karlssonid Katuselt etendusega “Kotlette oodates.”

Siinkohal anname teada, et aprilli viimasel nädalal peetakse ülemaailmset hariduskampaaniat. Sel aastal keskendutakse hariduse ja õppimise tähtsusele meie elus. Kuulutame omaltpoolt välja esseekonkursi „Milliseks kujuneb minu elu, kui ma ei käiks päevagi koolis?“ Tööde tähtaeg on 2. mai. Lisaks õpilastele on oodatud osalema ka õpetajad, lapsevanemad ja kõik huvilised.

29.aprillil toimus Kareda Valla Majas maakondlik laskevõistlus. 7-12 aastaste vanuserühmas saavutasid Karolin Kons II ja Arvo Orlovski IV koha; 13-15 aastaste vanuserühmas saavutasid Ege Orlovski I, Janari Saar III ja Sten Egert Liivak VI koha; 16-19 aastaste seas saavutas Liisi Välb II koha. Palju õnne kõigile!

Vanapabrit võtame vastu kuni 10. maini. Kes on toomist edasi lükanud, siis nüüd on aeg tegutsema hakata.

5.mail toimuvad koolis Teeme Ära talgud. Kõik on appi oodatud. Kirja saab panna http://talgud.teemeara.ee/events/peetri-kooli-talgud

11. mai õhtul kell 17.30 toimub koolimaja saalis kevadpidu. Kõik külalised on oodatud! 18. mai hommikul külastavad kooli Helena Adamson Ja Margus Vaher, kes räägivad õpilastele kisusamise tagajärgedest ning suhete tähendusest. 25.mail toimub kooliekskursioon „Ida-Virumaa pärlid.“ Registreerumine klassijuhatajate juures on on juba avatud. Lapsevanemad saavad kaasa tulla. 26. mail on IX klassi viimane koolikell.

Kaidi-Ly Välb

huvijuht