Maikuu tegemised

Märkamatult on kätte jõudnud õppeaasta viimane kuu.

Valmistutakse kooliaasta lõpetamiseks. Ent ometi on lisaks tavapärasele õppetegevusele toimunud mitmeid muid ettevõtmisi.

Aprilli lõpus kuulutasime ülemaailmse hariduskampaania raames välja esseekonkursi teemal „Milliseks kujuneb mu elu, kui ma ei peaks päevagi koolis käima.” 2.maiks laekus 12 esseed, millest parimad ja sisukamad nopped loetakse ette 2.juunil toimuval aktusel. Äramärkimist leidsid 4 esseed – Kuido Hummel humoorikuse eripreemia; Aleksander Senin eneseanalüüsi eripreemia; Liisi Välb originaalsuse eripreemia ja Urmo Dikker sotsiaalsuse eripreemia. Aitäh kõikidele osalejatele!

4.mail külastas meie kooli avaliku elu tegelane, kõigile teada-tuntud  Marina Kaljurand. Ta motiveeris lapsi õppima, jagas oma kogemusi nii kooli- kui tööelust, rääkis elu põhiväärtustest ning vastas kuulajate küsimustele. Kohtumine oli mõnusalt soe ja emotsionaalne.

Järgmisel päeval, 5.mail toimusi meil Teeme Ära talgupäev. Sel päeval saime tee äärest lehed riisutud ja ära viidud, õuesõppeplatsi rajatud, parki nulud istutatud, majatagused pojengipõõsad korrastatud ja väetatud, vanapaberi majast välja viidud ning ühe ruumi korda tehtud.  Aitäh abilistele!

Laupäeval, 6.mail osalesid meie draamaringi Karlssonid Katuselt õpilased Kiltsi põhikoolis toimunud Mõisakoolide Teatrifestivalil. Kohale olid sõitnud koolide draama- ja näiteringid neljast maakonnast. Kiltsi põhikooli direktor tegi kohaletulnutele mõisatuuri ning tutvustas külalistele maja väärikat ajalugu. Peale ringkäiku algasid etendused. Kui kõik esinejad olid oma etteaste teinud, kostitati lapsi kringli ning morsiga ja žürii kogunes mõtteid vahetama.
Traditsiooniliselt antakse mõisakoolide teatrifestivalil välja parima poiss- ning tüdruknäitleja tiitel. Meie kooli tüdrukud paistsid žüriile enim silma. Hindajate arvates oli tandemit Liisi Välb ning Karolin Kons võimatu ning ebaõiglane lahutada ja seetõttu anti parima tüdruknäitleja tiitel välja mõlemale. Peetri kooli trupp Karlssonid Katuselt pälvis tunnustuse parima ansamblimängu eest. Hindajate sõnul tähendas see, et suudeti olemasolevat ruumilahendust maksimaalselt enda kasuks tööle panna ja kandva tandemi kõrval olid ka kõrvalosatäitjad väärikalt integreeritud üheks tervikuks. Karlssonid katuselt esitasid Wimbergi “Kotlette oodates.” Osatäitjad: Liisi Välb – puudelkoer Artemon; Karolin Kons – Pierrot; Marleen Kons – Herta-Berta-Hernestiine; Kertu Villemsaar – Malvina. Parima poissnäitleja tiitel läks Tartumaale Kuuste kooli Arhe Kalale tühjeneva akuga mobiiltelefoni mängimise eest.

10.mail toimus IX klassi eesti keele proovieksam.

11. mail oli koolis kevadpidu. Õpilased tõid ettekandele laule, tantse, pillilugusid ja etendusi pooleteise tunni jooksul. Oli väga meeleolukas õhtu! Aitäh nii esinejatele, külalistele kui abilistele!

16.mail käisid 4.-6.klassi õpilased õpetaja Helle Raunmäe eestvedamisel Esna basseini ääres vee-elustikuga tutvumas. Oli vahva õppepäev!

17.mail oli kodutütardel ja noorkotkastel üleriigiline vormikandmispäev. Aitäh Liisi Välb, Karolin Kons, Arli Orlovski ja Liis Villemsaar, et sel päeval meie noorteorganisatisoonide au hoidsite! Tähistasime vormikandmispäeva koolis viktoriiniga. Noorematest õpilastest sai esikoha Marleen Kons ja II kohta jäid jagama Andreas Langerpaur ning Laura-Liisa Toodre. Vanematest õpilastest jäid esikohta jagama Samuel Vilipõld, Karolin Kons ja Liis Välb.

Samal päeval tähistatakse ülemaailmset infoühiskonna päeva ning sel puhul pidasime maha ka ühe viktoriini. Noorematest õpilastest jäid esikohta jagama Sander Senin, Kertu Villemsaar, Mary Jaine Veebel, Mattias Kõrgesaar ja Laura-Liisa Toodre. Vanemast vanuserühmast olid tublimad Joonas Pappel, Samuel Vilipõld ja Kuido Hummel.

18.maiks väljakuulutatud kohtumine Helen Adamsoni ning Margus Vaheriga lükkus esineja haigestumise tõttu edasi 26.maile.

22.mail toimus IX kl matemaatika proovieksam.

25. mail toimub kooliekskursioon Ida-Virumaale. 26. mail on IX klassi viimane koolikell.

2.juunil kl 8.20 on kõik oodatud kooliaasta lõpuaktusele.

 

Kaidi-Ly Välb

huvijuht