Märtsikuu tegemised

Peetri koolipere tähistas

vastlapäeva 28.veebruaril väljasõiduga Valgehobusemäele. Nii lasteaia- kui koolilapsed said osa talverõõmudest. Suusatati, kelgutati, soovijad said kohapeal tuube või muud inventari laenutada.

Kodutütarde algatusena külastas 10. märtsil meie kooli avaliku elu tegelane Madis Milling. Ta tutvustas õpilastele oma tööd riigikogulase, kaitseliitlase, näitleja ning vabatahtliku päästjana. Rohkem küsimusi esitati õpilaste poolt riigikogulase ja kaitseliitlase töö kohta. Enam elevust ja nalja tekitasid näited Millingu näitlejakarjäärist ja kõige mõtlemapanevam oli vabtahtliku päästja töö. Milling rõhutas, et  oluline on peredega kodus läbi arutada, milline on meie plaan (mida me teeme?), kui midagi juhtuma peaks. Kohtumisel osalesid ka Roosna-Alliku kodutütred. Täname siinkohal Peetri kodutütarde rühmajuhti, Liisi Välbi, kes külalise kutsus ja läbirääkimisi pidas.

Emakeelenädalal kuulutasime välja plakatite konkursi. Õpilased kirjutasid oma plakatitele kõige kaunimaid lauseid või seda, miks eesti keel neile meeldib. Samuti oli vaja plakatid kaunilt kujundada. Hindamiskomisjonis osalesid kõik õpilased. Oma punktid anti kahes kategoorias – kõige enam meeldinud mõte või lause ning kõige kaunim visuaalne kuvand. Mõlemas kategoorias sai esikoha VI klassi plakat. Kõige kaunima lause või meeldivama mõtte eest sai II koha Ege Orlovski ning III koha Sten Egert Liivak. Kõige meeldivama visuaalse kuvandi eest sai II koha Liisi Välb ja III koha Marleen Kons. Anti välja veel mitmeid eripreemiaid: Sander Senin isamaaline töö; Liisi Välb mõtte ja kuvandi harmoonia; Ege Orlovski lihtsuses peitub võlu; VI klass koostöö eest.

Emakeelepäeval viisime läbi temaatilise viktoriini. Küsimused olid kõigile samad, aga hindamine toimus kahes vanuserühmas – II-IV klass ja V-IX klass. Nooremas vanuserühmas võitis 9 punktiga Marleen Kons; II koha saavutas Kertu Villemsaar; ja III kohale tuli Laura-Liisa Toodre. Vanemas vanuserühmas võitis viktoriini Daniel Vilipõld 9 punktiga; II kohta jäid 8 punktiga jagama Liisi Välb, Karolin Kons ning Arli Orlovski. Eripreemiad anti välja Urmo Dikkerile (VII kl) ja Henri Einbergile (III kl), kes julgesid massist erineda ning sealjuures ka õigesti vastata.

Täiesti uue ettevõtmisena korraldas meie kool tänavu Järvamaa põhikoolide teaduskonverentsi. Suursündmus leidis aset 16. märtsil Kareda Valla Maja saalis. Kohale  oli tulnud 113 õpilast viiest maakonna koolist. Päev oli väga tihe ja mitmekülgne. Peale vallavanema ja koolidirektori tervituskõnesid viis esimese töötoa läbi meie oma kooli füüsika õpetaja Janno Nau. Teema oli „Teeme elektrit ja vaatame mida elekter teeb ehk välk ja pauk.” Osalejad said mõtteid, kuidas ise koduste vahenditega katseid teha ning oma teadmisi proovile panna. Teise külalisena astus rahva ette tuntud loodusmees ja maailmarändur Hendrik Relve, kes tegi ettekande teemal „Elu Antarktikas.” Relve tutvustas erinevaid loomaliike, kellega ta Antarktikas kohtunud on, kuidas käituda kui loomadega kokku puutud ning kuidas karmides tingimustes toime tulla. Kolmandana astus lavale Heli Russak, kes on Tallinna Botaanikaaia vanemaednik. Ta tutvustas teemat „Taimede paljunemine ja levimine.” Huvipakkuvaim osa selles oli seotud viljade nimetustega. Kas sina teadsid, et sarapuupähkel on pähkel, aga maapähkel on kaunvili? Kas teadsid, et banaan on mari, aga maasikas ei ole?  Lõunat pakkus kooli söökla ja söödi kahes vahetuses. Peale lõunat tõid Tabivere Põhikooli õpilased ettekandele oma teadusteatri „Alkeemikute laboris”, kus mindi oma tegevusega tagasi keskaega ning tutvustati keemiat just selles võtmes. Tunnustatud loodusfotograaf  Urmas Tartes avas teemat „Putukakogu kastis ja arvutis.” Saadi teada, kuidas kogutakse putukaid nõelastamise ja fotografeerimise teel ning millised plussid ja miinused ühe või teise poolega kaasas käivad. Õpilased said aimu, kuidas koduste vahenditega või matkal putukaid koguda ning vaadelda. Teaduspäeva lõpetasid MTÜ Teeme Keemiat noored keemikud. Tehti ohtralt katseid ja plahvatusi. Lõpp hea, kõik hea! Õnneks on vallamaja endiselt kasutuskõlblik. Töötuba võeti kokku mullijoogi ja jäätise tegemise ning söömisega. Päeva juhtisid kelmikad puudelkoer Artemon ning Pierrot ehk siis meie õpilasesinduse liikmed Liisi Välb ja Karolin Kons! Aitäh kõikidele osalejatele ning esinejatele! Suured tänud Janno Naule ja Kareda vallavalitsusele, kes aitasid õla alla panna ning õpetaja Lea Tammistele, kes aitas korda pidada ning lapsi õigel ajal bussi peale saata. Konverentsi korraldasid Peetri kool ning Peetri kooli õpilasesindus. Tegevust toetasid Haridus- ja Teadusministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu ning Kareda Vallavalitsus.

III õppeveerandi viimast päeva tähistati koolis teatripäevaga. Õpilased jagunesid 17. märtsi hommikul nelja rühma ning loositi vanasõnad, millest lähtuvalt oli vaja etendus teha. Iga rühm sai ettevalmistuseks  2 tundi. Võis kasutada draamat, muusikat, laulu, tantsu, pantomiimi jm. Etenduse pikkuseks oli ette nähtud 10 minutit. Kõik grupid olid väga tublid ning lahendasid loositud teemad erinäoliselt. Õpetajad tõid samuti omaloomingulise etenduse lavale, tingimused olid õpilastega võrdsed. Teatripäeva raames anti välja mitmed eripreemiad: Laura-Liisa Toodre – autentne ja ehe pagar; Arli Orlovski – kildur; Kuido Hummel ja Sander Senin – tõetruud vanamehed. Grupitunnustuse sai see kollektiiv, kuhu kuulusid Mattias Kõrgesaar, Mary Jaine Veebel, Karolin Kons, Ege Orlovski ja Liisi Välb – kõige ühtsem ja terviklikum etendus. Päeva lõpetasime aktusega.

20. märtsil toimus koolimajas õpetajate supervisioon. Käsitleti jooksvaid muresid ning koguti mõtteid edasiseks tegutsemiseks. Samal päeval käisid õpetaja Niina Raitmaa ja  II klassi õpilane Marleen Kons Tapal vabariiklikul luulekonkursil. Suur tänu perekond Konsile, kes aitasid transpordiga.

23. märtsil käisid meie koorilauljad Vodja koolis laululaagris, et harjutada kooslaulmist ning teha ettevalmistusi laulupeoks. Suur tänu õpetajatele ja Sven Toodrele, kes aitasid transpordiga.

Uue õppeveerandi alguses, 29. märtsil peale söögivahetundi sõidame Eesti Põllumajandusmuuseumi, kus osaleme „Tervisliku toidu” programmis. Osalus on õpilastele tasuta.

Eelinfoks veel niipalju, et kodutütred on 10. aprilliks külla kutsunud järgmise avaliku elu tegelase, Marina Kaljuranna. Kohtumine algab kl 13.00 koolimaja saalis. Oodatud on kõik huvilised. Räägime väärtustest.

Kaidi-Ly Välb

huvijuht