Küünlakuu tegemised

Käesolev aasta algas lasteaias sportlikult…

17. jaanuaril toimus talvine spordipäev. Võisteldi lumememme pihta vatipallidega täpsust visates, veepalli täpsusvisetes, liulaskmises ja teatevõistluses. Spordipäev algas korraliku soojendusvõimlemisega ja lõppes üllatuste

otsimisega lumest. Lapsed olid tulbid ning kõiki osalejaid autasustati diplomiga.
Pärast spordipäeva, 26. jaanuaril, tervitas lasteaiapere uut, punase tulikuke aastat karnevaliga, kus kostümeeriti ennast loomadeks ja lindudeks. Eriti oodatud olid kuked, kuid esindatud olid ka teised väga toredad kostüümid. Vahvad loomad ja linnud said tasuks tubli osavõtu
eest kukekommid, mis kadusid kiirelt laste kõhtudesse.

Kuu esimesel päeval külastas kooli Järva-Jaani gümnaasiumi delegatsioon, eesotsas direktor Raigo Prants´iga. Tutvustati meie VII-IX klassi õpilastele õppimisvõimalusi ning –tingimusi Järva-Jaani gümnaasiumis ning anti ülevaade erinevatest õppesuundadest.

Küünlapäev, 2.veebruar, oli meie koolis väga sisutihe ning teguderohke. Kõik õpilased valasid tööõpetuse tundide raames kooli õppeköögis parafiinist küünlaid. Sai valida erinevaid lõhna- ning värvikombinatsioone. Lisaks töövõtetele ja teadmistele, millest ning kuidas koduste vahenditega küünlaid valmistada, saadi aimu küünlapäeva tähendusest ning kommetest rahvakultuuris. Füüsika õpetaja kohalolu aitas kaasa tööõpetuse ning rahvakultuuri valdkonna lõimimisele põhikooli III astme füüsika ainekavaga. See tähendas, et õpilastel oli võimalik varem füüsika tunnis õpitud teadmisi nüüd praktilise eluga siduda. Näiteks: Kui aine läheb ühest olekust teise, kas tema ruumala püsib muutumatuna? Miks küünla hangumisel tekib keskele süvend? Miks hangunud küünal kergesti vormi seest välja tuleb? Jne. Õpilaste tagasiside oli igati toetav ja positiivne. Meeldis see, et tööõpetuse tunnis alustatu jätkus aruteluna ka hiljem toimunud füüsika tunnis. Iga õpilane sai endale sel päeval küünla valada ning ülejäänud parafiinist tegime õpilastega kooli jaoks küünlaid, mida saab meenetena kasutada.

Samal õhtul toimus lasteaias vanemate koosolek, kuhu olid oodatud nii Suure kui ka Väikese Peetri rühma lapsevanemad. Koosoleku protokolliga on soovijatel võimalik tutvuda lasteaias mõlema rühma eesruumides. Lasteaias jätkati magusamaigulise üritustega 14. veebruaril, mil oli avatud Sõbrapäevakohvik. Siinkohal suur aitäh vanematele, kes aitasid kaasa kohviku toimumisele ja panid lastele kaasa maiustusi. Kohvikus kaubeldi mängurahaga ning lapsed said sellega väga hästi hakkama.

13.-17. veebruaril toimus koolimajas paralleelselt kolm teemanädalat: sõbranädal, stiilinädal ja Peetri kooli sõprade nädal. Kõigest kordamööda allpool:

12. veebruari hommikul kogunesid aktiivsed õpilased koolimajja, et kaunistada saal sõbranädalale vastavalt sobiva sümboolika ning värvitoonidega. Aitäh Karolin Kons, Ege Orlovski, Laura-Liisa Toodre ning Liisi ja helina Välb, et aitasite koolimaja ehtida!  Sõbranädala raames oli koolimajas avatud sõbrapostkast, mille vahendusel said õpilased üksteisele kaarte ja kirju heade soovidega saata. Postkasti avamine oli iga päev oodatud tegevus. Ootasid ka need õpilased, kes ise ei võtnud vaevaks kedagi meeles pidada. Loositi välja salasõbrad, keda siis kogu nädala vältel oli võimalik meeldivalt üllatada mõne hea soovi, abistamise või maiustusega. Nädal lõppes sõbrapäevaballiga, kuhu olid oodatud ka teiste koolide õpilased. Balli eesmärk oli tihendada erinevate koolide õpilaste omavahelist suhtlemist. Kohal oli õpilasi viiest koolist, lisaks veel meie enda kooli õpilased. Ballil toimusid erinevad mängud, tantsud ja tegevused. Muuhulgas tantsiti limbot. Valiti balli kuningas ja kuninganna. Kõik osalejad said anda oma hääle sobiva kandidaadi toetuseks. Balli kuningannaks sai ülekaalukalt Liisi Välb meie koolist. Poiste arvestuses jagunesid hääled võrdselt Sten Egert Liivaku ja Markus Toltsingu vahel. Kuulutati välja võistlus esikoha väljaselgitamiseks. Ülesanne seisnes selles, et kankaani tantsides tuli samal ajal õhupalli põrgatada ja võitjaks osutus Sten Egert meie koolist, kes suutis sel moel kauem õhupalli õhus hoida. Automaatselt sai esimese printsi tiitli Markus Toltsing Vodja koolist. Teise printsi tiitli pälvis Alex Vaher Nurme koolist. Tüdrukutest sai esimeseks printsessiks Carolis Langerpaur meie koolist ning teise printsessi tiitlit jäid jagama Liis Villemsaar meie koolist ning Alyse Artla Nurme koolist. Kogu õhtu oli avatud meie õpilasesinduse kohvik Hullumaja Puhvet.

Stiilinädal toimus sel korral kreeka mütoloogia ainetel. Õpilased said ise valida, milliseks mütoloogiliseks tegelaskujuks kehastutakse. Kes valida ei suutnud ega osanud, sai oma tegelase loosi tahtel. Teisipäeval tulid kooli enamus õpilasi ja õpetajaid kaunite jumalate ning jumalannade kehastustena. Toimusid nii füüsilised kui intellektuaalsed jõukatsumised. Füüsilist jõudu katsuti vanadel olümpiaaladel nagu kaarikute võiduajamine ning kilbijooks. Teadupärast ei tulnud võitjaks ei hobused ega võistelnud mehed, vaid nende omanikud. Meie konteksti ülekantuna tähendab see, et võitjad on klassijuhatajad Lea Tammiste, Helle Raunmägi ja Eliise Kõva. Kilbijooksus tegid häid tulemusi Samuel Vilipõld, Joonas Pappel ja Arvo Orlovski. Intellektuaalsed jõukatsumised leidsid aset viktoriinivormis. Osalejad pidid tundma erinevaid müütilisi tegelasi ning muud ajstuga seonduvat. Esikoha pälvis Samuel Vilipõld, teist kohta jagasid Liisi Välb ja Arli Orlovski ning kolmanda koha teenis välja Joonas Pappel. Teisipäeva õhtul toimus stiilidisko. Kõik osalejad tulid peole oma kaunites kostüümides. Peaasjalikult mängiti kreeka muusikat, nii rahvuslikku kui kaasaegset. Õpiti üheskoos sirtakki tantsima. Õhtu oli väga lõbus ja meeleolukas. Kolmapäeval toimus jumalate ning jumalannade moedemonstratsioon, kus näidati ennast, oma kostüüme ning tutvustati pealtvaatajatele endaga seonduvat. Etteasted toimusid kolmel vahetunnil. Igal vahetunnil sai oma hääle anda ainult sel vahetunnil esinenud inimeste toetuseks. Oli ka neid õpilasi, kes püüdisd sohki teha, hääletades ainult enda poolt või oma sõbra poolt (igal vahetunnil). Kuna kool on väike, siis sellised asjad tulevad kohe välja. Osalejate arvestus toimus kolmes kategoorias – noormehed, neiud ja õpetajad. Seekordne jõukatsumine oli eriti tasavägine ja eriline, sest kõik esikoha pälvinud olid saanud enda toetuseks 6 häält. Õpetajate rebimine oli eriti tasavägine ja esijumalannadeks said Tiina Põldoja, Niina Raitmaa ja Lea Tammiste. Noormeestest sai esijumala tiitli Sten Egert Liivak ning neidude arvestuses tõusis esijumalannaks Liisi Välb, selle erisusega, et märkimist leidis ka tema aksessuaar ehk granaatõun, keda kehastas Ege Orlovski. Anti välja ainult esikohad. Ülejäänud olid ka väga tublid! Aitäh osalejatele! Neljapäeval jagasime koolipere kaheks – need kes käisid teisipäeval diskol ja need kes ei käinud. Moodustati siis vastavalt jaotumisele kaks rivi ning õpetati ka ülejäänud koolipere sirtakki tantsima. Väga tegus nädal oli!

Peetri kooli sõprade nädal tähendas seda, et tunde andsid mitmed külalisõpetajad. Kolmapäeval toimusid rahandusalased õppetunnid Swedbanki kliendinõustaja Tiiu Luha juhendamisel. Neljapäeval olid külas Eesti Jalgpalli Liidu esindajad kes viisid kogu kooliperele läbi kehalise kasvatuse tunnid. Samal päeval andis II-III ja VII-IX klassile tundi Kaur Teder Koeru Päästekomandost, kes rääkis põlemisest ning igapäevatööst komandos. Reedel oli külas Viljandi Gümnaasiumi õpilane Helina Välb, kes viis läbi II kl eesti keele ja loodusõpetuse, III kl eesti keele, IV kl vene keele ning V kl ajaloo tunnid. Aitäh kõikidele külalisõpetajatele, kes aitasid meie õppetööd huvitavamaks ning mitmekesisemaks muuta!

Sel kuul lõppes eelkutseõpe Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Täname siinkohal Signe Liivakut, kes aitas 17.veebruaril sõbrapäevaballi toimkonna eelkutseõppelt tagasi transportida!

Laupäeval, 18.veebruaril kogunesid taas aktiivsemad õpilased koolimajja. Üheskoos võeti maha sõbranädala kaunistused ning seati saal pidurüüsse Eesti Vabariigi 99-aastapäeva väärikaks tähistamiseks. Aitäh Ege, Liisi, Sten Egert, Karolin, Arli ja Helina!

Pühapäeval, 19.veebruaril toimus 11. Johan Pitka mälestusmatk,millest võtsid osa mitmed meie kooli õpetajad ja õpilased. Siinkohal suur tänu V-VI klassile, kes olid 100% esindatud!

20. veebruaril toimus lasteaia saalis Onu Ervini lasteteater. Toodi vaatajate ette “Buratino
Õppetund”. Teatrisse olid oodatud kõik lasteaialapsed, kodused lapsed ja II-IV klassi õpilased.

21.veebruaril toimus Eesti Töötukassa karjääriinfospetsialisti juhendamisel vanema astme õpilastele videotreening koos tagasisidestamisega.

22. veebruaril tähistati nii lasteaias kui koolis Eesti Vabariigi 99-aastapäeva piduliku aktusega. Lasteaiaaktus toimus koos tordi söömisega kell 15.30 ja õpilastele algas aktus kell 17.00, mis läks sujuvalt üle öökooliks. Peale aktust käisid külas Noarootsi gümnaasiumi õpilased, kes tutvustasid oma kooli. Toimusid lühendatult järgmise päeva tunnid, leidsid aset välitegevused ja seltskondlik meelelahutus.

Ave Kaur, lasteaiaõpetaja

Kaidi-Ly Välb, huvijuht01011