Sõbrakuu – Märkan ja hoolin!

Teadupärast on veebruar sõbrakuu.

Kutsume koolipere liikmeid märkama ja hoolima! Märka, tunnusta või aita kedagi, kelle puhul sa näed, et just tema vajab praegu kõige rohkem su sooja sõna, abistavat kätt või heatahtlikkust. Kirjuta oma kogemus üles. Lisa kirjale ka oma nimi ning aseta kiri kooli garderoobis selleks ettenähtud postkasti. Igaühelt võib olla ka mitu kirja. Tähtis on see, et sa põhjendaksid, keda märkasid ja aitasid ning miks sa seda tegid. Tore, kui lisad ka, mis tundeid või mõtteid see sinus hiljem tekitas.

Samal ajal ootame lugusid ka nendelt, keda on sel perioodil märgatud või aidatud. Pane kirja, kes, mil moel sind märkas või aitas ning mida see sinu jaoks tähendas. Kindlasti jäta kirja alla ka oma nimi ning vii kiri vastavasse postkasti.

Postkastid on avatud kogu sõbrakuu. Märtsis märkame sõbralikke.

Käesolev ettevõtmine on lõiming inimeseõpetuse ainekavaga.

 

 

Korraldustoimkond:

Kristi ja Kaidi-Ly