On selgunud kunstiõppepäeva täpne kava

Peetri Kooli 4.-9. klassi õpilaste õppekäik 12. jaanuaril

8.20 – Väljasõit kooli juurest.
10.00 – Mikkeli muuseum. Osaleme õppeprogrammis „Kunstikoguja salamaailm.” Muuseumitund viiakse läbi nii püsiekspositsioonis kui ka vahetuvatel näitustel. Tutvumine kunstiteostega avardab õpilaste silmaringi ja toetab koolis õpitut. Oma teadmisi saab proovile panna arendavaid ülesandeid lahendades. Mis on kunst? Kuidas kunsti vaadata? Milleks kunsti koguda? Kes on kunstikoguja? Need on küsimused, millele leitakse vastus, astudes legendaarse kunstikoguja Johannes Mikkeli salamaailma. Õpilased saavad ülevaate kunsti muutumisest ajas ning kunsti kogumise traditsioonidest Eestis.
12.00 – Kadrioru kunstimuuseum. Osaleme õppeprogrammis „Peidetud tähendused.” Madalmaade kunsti tutvustav tund. Madalmaades ei maalinud kunstnikud tavalisi pilte – neil oli otsekui oma salakiri. Kunstiteoste paremaks tõlgendamiseks võetakse kasutusele meie maal sajandeid tagasi elanud inimeste ütlemised, vanasõnad. Õpilastel on võimalus abistavate töölehtede põhjal kaaslastele oma tõlgendustest rääkida ning tunnijuhi suunamise ja maalide abil välja selgitada just Madalmaade kunstile omased tunnusjooned. Olulisel kohal on õpilaste omapoolne teadmiste konstrueerimine. Virtuoosse tehnika ja põneva süžeega võluvad meid Pieter Breughel noorema ja Marten de Vosi töökojast pärinevad tööd ning Hans van Esseni, Bartholomeus van der Helsti või Jan Gotlief Glauber-Myrtilli maalid. Muuseumitunnis lõimuvad põhikooli III astme ja gümnaasiumi õppekava sotsiaalained, ühiskonna- ja kunstiõpetus ning eesti keel.
Õpilane
• oskab edastada maalidelt saadud infot vanasõnade vahendusel, sidudes seda oma hinnangute ja seisukohtadega;
• arendab kunstiteoste märgiliselt tõlgendamise oskust;
• tunneb muuseumis eksponeeritud Madalmaade kunsti, kultuuri ja eripära;
• toob välja Madalmaade kunsti tunnusjooned;
• mõtleb vanasõnast lähtudes välja uusi visuaalselt teostatavaid ideid.
KAASAVÕETUD LÕUNA
14.30 – Kiek in de Kök. Tutvume torniga. Osaleme Liivi sõja õppeprogrammis. Räägime Kiek in de Köki olulisest rollist Tallinna kaitsel ning Mustpeade vennaskonna tegevusest Liivi sõja lahingutes. Tunni lõpus proovivad lapsed turviseid, kiivreid ja rõngassärke ning peavad maha väikese võitluse. Vanemad õpilased saavad asetada otsimismängus leitud sündmusekaardid ajajoonele ning avastada arutelus nendevahelised seosed. Tunni lõpetab meeskondlik viktoriin, mis aitab kinnistada omandatud teadmisi. Käime bastionikäikudes ja raidkivimuuseumis.

Tagasiteele asume orienteeruvalt kl 17.30

OSALUSPANUS 12€ PALUN TUUA KOOLI HUVIJUHI VÕI KLASSIJUHATAJA KÄTTE.