Aeg on esitada nominente Peetri Kooli kodanikutunnustusele

TUNNUSTUSE EESMÄRK JA SISU
1. KODANIKUTUNNUSTUSE eesmärk on väärtustada inimeste panust Peetri kooli
arendamisel ja koolielu edendamisel.
2. KODANIKUTUNNUSTUS on loodud inimeste tunnustamiseks, kes näitavad
igapäevaelus üles pühendumist, koostöö- ning abivalmidust ja nende tegevus aitab
kaasa kooli arendamisele, koolielu edendamisele, õpilaste kaasamisele ja
rakendamisele koolivälises tegevuses; kes on nõu ja jõuga abiks; on noortele
eeskujuks; aitavad meie õpilaste jaoks või koos nendega sündmusi korraldada;
tegutsevad aktiivse kodaniku ning ühiskonnaliikmena.

KONKURSI KORRALDUS

Peetri kooli KODANIKUTUNNUSTUS on ellu kutsutud alates 2016.a novembrist
kooli juhtkonna poolt.
Nominente saab esitada kuni 23. novembrini.

KANDIDAATIDE ESITAMINE
Konkursile saab kandidaate esitada Peetri kooli õpilaste, õpetajate ja teiste isikute
seast, kes on kooliga koostööd teinud, abi osutanud või muul moel oma
kodanikukohust täitnud.  Kandidaate saavad esitada õpetajad, õpilased, kooli õpilasesindus, kooli juhtkond.
Esitatavate kandidaatide hulk ühe esitaja kohta on vaba.
KODANIKUTUNNUSTUSE kandidaadiks võib esitada isiku, kes on eelneval aastal
nimetatud tunnustuse pälvinud.
Taotlusi kandidaatide seadmiseks on võimalik esitada paberkandjal direktori või
huvijuhi kätte ning elektrooniliselt kool@peetrikool.ee .
Kandidaadi esitamiseks KODANIKUTUNNUSTUSELE, on vaja koostada ning
esitada taotlus, kus on ära nimetatud esitaja nimi ja kontaktandmed; kandidaadi nimi ja
kontaktandmed; tunnustuse nimetus; põhjendus kandidaadi esitamiseks – milles
seisneb selle konkreetse isiku tegevus kooli kontekstis ning miks just tema väärib
nimetatud tunnustust. Oma valikut tuleb põhjendada ning võimaluse ja vajaduse korral
lisada viiteid, linke jt lisamaterjale.

Statuudiga saad tutvuda siin:

https://peetrikool.ee/wp-content/uploads/2017/11/PEETRI-KOOLI-KODANIKUTUNNUSTUSE-statuut.pdf