Projektikonkurss

Järva-Jaani ja Peetri kooli Projektifond
Projekt peab lahendama mõnda noorte või kogukonna probleemi, looma midagi uut vajalikku noore jaoks või andma noorele uusi teadmisi.
Tingimused projekti esitamisel ja elluviimisel:
– Projekti esitamise tähtaeg 30. aprill 2022
– Elluviimine hiljemalt 30.oktoober 2022
– Esitajateks peavad olema (vähemalt) 2 noort
– Suurim saadav kasu peab olema noortel (noorel, kes korraldab või noorel, kes osaleb korraldatus)
– Summa taotleja kohta kuni 150 eurot
– Taotleda ei saa vahendeid/vahendite soetus ei ole abikõlbulik
– Noorte osalus projektis peab olema näha.
– Planeeritava summa eest peab saama kogu projekti ellu viia.

Täpsem info : Facebook