Õppekäik Jääaja keskusesse

Õppekäigule lähevad 4.-9.klasside õpilased.
Väljasõit on koolimaja juurest kl 11.30.
Õppeprogramm Jääaja keskuses algab kl 13.00.
Õuesõppeprogramm, mis viiakse läbi rühmatööna. Õpime, kes on selgrootud ja kuidas erinevaid selgrootuid ära tunda. Selgrootuid püüame Saadjärve kaldaveest, määrame õppeklassis. Koos leiame seose vee keskkonnatingimuste ja selgrootute loomade mitmekesisuse vahel.
Vajalik on sobiv riietus.

Õppekäik on osa kooli õppetööst.
Tagasi jõuame kl 16ks.

Õpilastega lähevad kaasa
õp. Ilmar ja õp. Kaidi-Ly

Tegevus toimub KIK projekti “Loodusega koos II” raames.