Valitsus kehtestas uued piirangud haridusvaldkonnale

Vabariigi Valitsus otsustas kehtestada täiendavad piirangud haridusasutustele, huvitegevusele ja –haridusele ning täienduskoolitusele ja täiendõppele. Avatuks jäävad lasteaiad ja –hoiud ning koolid, kus enamus õpilasi on eri- või tõhustatud toel. Ida-Virumaal kehtivad ülejäänud riigist rangemad piirangud.

„Kõikide piirangute eesmärk on inimestevaheliste kontaktide vähendamine, et piirata koroonaviiruse levikut ja kaitsta meie kõigi tervist,“ sõnas haridus- ja teadusminister Jaak Aab. „Oluline on meeles pidada, et igaühel tuleb ka ise vähendada oma kontaktide hulka, jätta ära kogunemised ja käituda vastutustundlikult ning veeta pühad vaid väikese lähedaste ringiga,” lisas ta.

Haridusasutuste piirangud

14. detsembrist 31. detsembrini on õppijatel keelatud viibida ja liikuda üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppetegevuseks kasutatavates ruumides. Haridusasutuse töötajad tohivad nimetatud perioodil hoonetes viibida. Õppetööd võib haridusasutuse otsusel jätkata distantsilt.

Avatuks jäävad lasteaiad ja –hoiud ning koolid, kus enamus õpilasi on tõhustatud või eritoel.

Viimast jõulueelset nädalat saab sealjuures näiteks gümnaasiumiastme ja eriti lõpuklasside puhul kasutada olulisema kordamiseks ja lünkade täitmiseks. Nooremate kooliastmete puhul on aga ka distantsõppe vahendeid kasutades võimalik viia läbi erinevaid loovaid pühade-eelseid tegevusi. Seda enam, et ka tavaolukorras ei tähenda distantsõpe sugugi mitte ainult arvutiekraani ees toimuvat e-õpet, vaid erinevate tegevuste kombineerimist.