e-kool ja õpilaste kontod

Seoses HTM otsusega sulgeda kõik koolid ja korraldada koolides koduõpet, on kohustus II ja III kooliastme õpilastel teha e-kooli õpilase kasutaja. E-kooli loomiseks vajaliku info leiab järgmiselt lingilt – e-kool