Kui lumi veel maas oli….

Peale jõuluvaheaega kooli tulles, 6.jaanuaril, oli lumi maas. Kasutasime seda võimalust kohe ära.

I kooliastme õpilased  maalisid loova eneseväljenduse tunnis lumele pilte ning ehitasid kaitserajatise.