Valikainete nädal

Valikainete nädalale saab regada ka järgmiselt lingilt: valik

Valikainete lühitutvustused

Etikett ja head kombed peol

Etiketireegleid ja viisakas käitumine (koolis, poes, ühistranspordis, pühakojas, muuseumis, kunstigaleriis, raamatukogus, avalikul üritusel, haiglas, matustel). Erinevad üritused (koolis, sõpradega) ja nende sihtgrupid. Peo korraldamise põhitõed. Mida ja kuidas panna lauale (laua kaunistamine, toitlustus). Eelarve koostamine. Kutsete ja lauakujunduse põhitõed. Salvrätiku voltimine. Peol ette tulevad ootamatused. Muusika/muusikute organiseerimine. Menüü koostamine peo eesmärgist lähtuvalt.

Osalejate arv: max 10

Valikaine juhendajad: Silja Risthein ja Karoli Vilbu

Loov kirjutamine

Saadakse teadmisi, kuidas kirjutada lugusid ja luuletusi ning rakendada teoreetilisi teadmisi praktiliselt. Valmivad lood meie kooli korraldatavale omaloomingu konkursile, muinasjutu võistlusele või koostöös muusikaõpetusega luuakse meie koolile tunnuslaul- viis koos sõnadega. Kooli almanahhi valmistamine koos kunstilise kujundusega kaasates kunstiõpetust.

Osalejate arv: max 10

Valikaine juhendajad: Marika Tamm ja teised loovusainete õpetajad

Peotants

Õpitakse selgeks vähemalt kolm peamist peotantsu: rumba, valss ja tšatša

Osalejate arv:  paarisarv poiss+tüdruk paarid

Valikaine juhendajad: Maris Kurvits ja Ülle Jääger

Programmeerimine – App Inventor

Õpitakse mobiilirakenduste programmeerimise keskkonna App Inventor kasutamist

Osalejate arv: 10 – 12

Valikaine juhendaja: Agnes Kaio

Sõbralik tarbimine (Peetri Koolis)

Ökoloogiline jalajälg, ökoehitus, jäätmete vähendamine ja taaskasutus, õppekäik Hobukooli ja Väätsa prügilasse

Osalejate arv: max 12

Valikaine juhendajad: Getter Klaas, Ireen Lehtmets, Janeli Ait, Ilmar Niinemets

Turvataktika ja enesekaitse

Omandatakse uusi teadmisi ja läbitakse praktilisi ülesandeid siseturvalisuse valdkonnast ja enesekaitsest.

Osalejate arv: max 10

Valikaine juhendajad: erinevad juhendajad

Võrkpall/sulgpall

Saadakse vajalikud oskused ja teadmised sulgpalli ja võrkpalli mänguks, suurendatakse õpilaste aktiivsust ja parandatakse kehalisi võimeid. Õpetatakse spordialade tehnikaid ja taktikat.

Osalejate arv: max 16

Valikaine juhendajad: Merilyn Ivask ja Deivi Kõll

Kokandus

Osalejate arv: max 10

Valikaine juhendaja: Ülle Roos

Majanduslik mõtlemine

Omandatakse algteadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast. Saadakse teada, mis on bilanss ja kasumiaruanne ning millist infot nendega edasi antakse. Õpitakse tundma põhilisi ettevõtlusvorme ja nende erisusi. Õpitakse koostama eelarvet. Tutvutakse käibemaksu ja töötasu maksude arvestusega.

Osalejate arv: max 20

Valikaine juhendaja: Ele Hallimäe