2019. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused

Austatud koolipere

Innove annab teada, et 4. veebruarist kuni 10. märtsini on avatud 2019. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused. Küsitlustes osalevad kõik üldhariduskoolide 4., 8. ja 11. klassi õpilased ning kõik täiskasvanute gümnaasiumite õpilased. Peetri Koolis osalevad 4. ja 8. klassi õpilased.