Kunstiringi mitu palet

Käesoleval õppeaastal alustas Peetri koolis taaskord tegevust kunstiring. Tore on see, et ring on õpilaste poolt hästi vastu võetud. Arvestades meie kooli väiksust ja unikaalsust, on ligi pooled õpilased oktoobrikuus ringi tegevuses osalenud. See on suurepärane tulemus!

Loomulikult on oodatud kõik 1.-9.klassi õpilased, kel on huvi tegeleda kunstilise eneseväljendusega, saada uusi teadmisi erinevatest kunstiliikidest ja loovatest eneseväljenduse võimalustest. Liituda saavad ka uued õpilased, kes eelmisel kuul ringitöös ei osalenud.

Selle seni lühikese aja jooksul on hästi välja joonistunud proportsioonid – umbes kolmandik õpilasi tahab pühenduda, keskenduda ning teadlikult-tunnetuslikult-läbimõeldult tegutseda. Need õpilased otsivad ka ise võimalust vabal ajal (vahetunni ajal või peale tunni lõppu) oma töid lõpetada. Kaks kolmandikku seevastu panevad kvantiteedile rõhku – kriips-kraaps – mis ma järgmiseks teen? Oluline on teha palju erinevaid asju, aga millised need asjad välja näevad, on vähem tähtis. Ollakse mõnikord üllatunudki, et õpetaja laseb tööd parendada ja edasi arendada. Mõni õpilane on öelnud, et tahtiski sellist (lohakat) tööd teha. Eks iga asi on märk millestki. Seda on mitmed arengupsühholoogid ja uurijad juba ammu tõestanud, et nii, nagu inimene käitub ühes väikeses grupis, samamoodi kipub ta käituma ka kusagil mujal. Ühesõnaga mustrid korduvad. Samuti on meedias palju kajastatud artikleid ja näiteid selle kohta, kuidas lapsed on pinnapealsemad ning esineb rohkem raskusi süvenemise ja keskendumisega, võrreldes aastatetaguse ajaga. …. Põhjused on erinevad.

Just seepärast olemegi valinud kunstiringi töödeks natuke keerulisemad, kannatlikkust ning tähelepanu nõudvad tegevused, mis eeldavad ka keskendumist.

Näiteks küünlalaternate tegemisel kurtsid mitmed õpilased, et puulehed ei jää purgi külge kinni… Ei jäägi, kui nad lihtsalt liimiga sinna peale panna! Pead istuma ja hoidma seda tööd oma käes seni, kuni lõpuks kinni jääb. Kannatlikult. Ükshaaval.

Aknakaunistuste tegemise ajal ladusid mitmed õpilased suvaliselt oma lehed kilele. Mis oleks, kui proovid mingit mustrit või kujundeid moodustada, sümmeetriat luua? Aga mulle meeldin nii! Milles seisneb siis õppimise koht kui midagi uutmoodi ei tee ja ainult mugavustsoonis ollakse?

Nende ja mitmete  muude küsimustega puutume kunstiringis kokku. Samas on need mõned väikesed võimalused, kuidas anname panuse õpilaste tähelepanu ja keskendumise teadlikuks süvendamiseks. Seega toimib kunstiring lisaks uute kunstitehnikate omandamisele lisaks ka kannatlikkuse, keskendumise ja sotsiaalsete oskuste õppetunnina.

Head lapsevanemad, kutsun teid üles andma oma lastele teadlikult ja mõtestatult kannatlikkust ja tähelepanu nõudvaid ülesandeid ning olema sealjuures järjepidev. Ainult teadlik ja järjepidev tegutsemine viivad sihile!

Rahulikku hingedeaega soovides

 

Kaidi-Ly Välb

Peetri kooli kunstiõpetaja