Reipalt koolipinki

Meie traditsiooniline sügismatk toimub projekti “Reipalt koolipinki” raames septembrikuu esimesel reedel ehk siis 7. kuupäeval. Alustame matka peale kella kaheksat, kui kõik bussiga  sõitvad lapsed on ka kohale jõudnud.

Matkame üheskoos Müüslerisse. Seal külastame Eesti Vabadussõja teemanäitust ja toimub väike meeskondlik viktoriin – kusjuures olulised on nii vastuste leidmine kui kiirus ja kõik grupi liikmed peavad olema kaasatud. Peale pingelist võistlust sööme koolist kaasa võetud einet.

Edasine tegevus toimub vabamas vormis. Moodustame 3-4 rühma ja meelelahutuslikud liikumistegevused lähevad edasi Kilplaste teemapargis. Lõpetuseks avastame enda jaoks sinimustvalge marjalabürindi.

Peale kõike seda matkame kooli juurde tagasi.

Traditsioonilist õppetööd sel päeval ei toimu.

Projekti- ja päevajuht on õp. Aili.

NB! RIIETU ILMASTIKULE VASTALT NING KANNA KÕNDIMISEKS SOBIVAID JA MUGAVAID JALANÕUSID!