Stiilinädala kava ja tegevused

16.-20.04  TOIMUB SUUR STIILINÄDAL – teema – IDAMAAD

Selle nädala jooksul tutvustab õpilasesindus meile Türgit, Indiat, Jaapanit ja Hiinat.

Esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval toimuvad tegevused saalis 1., 2. ja 3.vahetunni ajal.

Teisipäeval toimuvad tegevused 1. ja 3.vahetunni ajal ning söögivahetunni lõpus ja minnakse tegevustega natuke viiendasse tundi sisse. Kuna on kehalised, siis sel päeval me sobivamaid lahendusi ei leidnud.

Palun õpilastel olla täpne ning tulla kohe kella helisedes saali ning mitte aega viita.  

OSALEMINE: Igaüks valib endale ühe konkreetse tegelaskuju (idamaade kultuuri, ajaloo. poliitika, mütoloogia vm tegelane), keda esindatakse kõikide päevade vältel. See tähendab, et oled samas rollis iga päev ja ei vaheta oma tegelaskuju välja. See valitud kangelane võib olla ükskõik milliselt idamaalt ja ei pea ennast piirama ainult Türgi, India, Jaapani või Hiinaga. Need nimetatud on lihtsalt riigid, mida me natuke tutvustame.

Täpsem tegevuskava:

ESMASPÄEV  (Sten ja Liis) –

  1. Vahetund – Ülevaade Türgist.
  2. Vahetund – Turban ja selle sidumine
  3. Vahetund – türgianeline sõnasegadik

TEISIPÄEV (Arli ja Janari) –

  1. Vahetund – Vürtsid

3.Vahetund – Usundid

Söögivahetunni lõpp – Arhitektuur

KOLMAPÄEV (Laura-Liisa ja Arvo) –

  1. Vahetund – Samurai viktoriin
  2. Vahetund – Pühad
  3. Vahetund – Pühade viktoriin

NELJAPÄEV (Kaidi-Ly) –

  1. Vahetund – Ülevaade
  2. Vahetund – Mingi dünastia söömaaeg
  3. Vahetund – Hiina tee

REEDE – STIILIPÄEV JA TEATRIPÄEV (klassijuhatajad) –

8.20-10.00 – ettevalmistused etendusteks. Jagunetakse gruppidesse. Kaptenid (ÕE) valivad kõik muud õpilased oma meeskondadesse. Kuigi kaptenitel oli lugu või läbiv teema, siis kollektiivis on mitmeid tegelaskujusid, kes ilmselgelt esialgse kontseprsiooniga ei sobi. Seega sünnib antud teemast täiesti uus käsitlus. Loositakse ka sõnad, mida on kohustuslik kasutada. Ühe etenduse pikkus min 10 min. Kasutada võib muusikat, heliefekte, visuaalkunsti, tantsu, pantomiimi ja kõiki muid meetodeid.

10.00 – kontrollaeg. Kui on lisaaega vaja, siis seda antakse. Kui ei, siis algavad etendused. Sellest tulenevalt võib edasine kava nihkesse minna.

10.00-11.00 – Etendused laval.

11.00-11.45 – Ettevalmistused individuaalseteks rollitutvustusteks klassijuhataja tunnis. Sellest ei piisa, et õpilane ütleb, kes ta on, huvitav võiks ka olla J ehk ettevalmistus vabalavaks.

11.50-12.20 – LÕUNA

12.20-13.00 – Individuaalsed etteasted ja rollitutvustused

13.00-… – Suur idamaade viktoriin (Kaidi-Ly)

Päeva lõpetame preemiate väljaandmisega.

17.00 – Stiilidisko (Karolin). Nii õpilased kui õpetajad on oodatud!

 

Vahvaid toimetusi kõigile!

Selline suurepärane plakat on meie armsa koolimaja seinal: