Meie õpilastel on võimalus osaleda loodusõppe programmis

Kaitseministeerium toetas meie kodutütarde ja noorkotkaste loodusalast väljaõpet Isamaalise kasvatuse programmi vahenditest 1130 euro ulatuses.

Õppekäigud ja programmid on kavandatud ühele päevale.
– Esimene õppekoht on Tartu Loodusmuuseum. Seal toimub juhendatud ringkäik, kus tutvutakse erinevate taime- ja loomaliikidega. Loomade kohastumusega erinevateks elupaikades, pinnavormidega jm. Osaletakse programmis „Hülge elu Läänemeres,”kus muuhulgas saadakse teadmisi ka teiste mereloomade ning –taimede kohta. Kuna Eesti on mereäärne maa, siis läbi aegade on hülged rannarahva jaoks oluline elatusallikas olnud. Noortel on kasulik seda informatsiooni teada. Uuritakse loomi ja nende elu muuseumi elavnurgas.
– Lõuna OÜ Lusikas.
– Teine õppekoht on Tartu Botaanikaaed. Seal toimub juhendatud õppekäik. Tutvutakse nii Eesti kliimas kasvavate kui troopiliste taimedega ning õpitakse neid määratlema. Tehakse tutvust toataimedega. Osaletakse õppeprogrammis „Eesti kooslused.”
– Kolmas õppekoht on Tartu Tähetorn. Tähetornis toimub samuti juhendatud õppekäik. Uuritakse erinevaid taevakehasid, nende paiknemist üksteise suhtes ning taevaatlast tervikuna. Osaletakse planetaariumietendusel.

2.periood – 8.02.-15.03.2018 – Loodusteemalise mängu koostamine. Väljaõppel omandatud teadmised pannakse ühiste grupitööde käigus loomingulisse ja mängulisse vormi. Sünnib uus loodusteemaline mäng.

2. Periood – 15.03-30.03.2018 – Mängu tutvustamine ja kokkuvõtete tegemine. Mängu tutvustatakse koolis teistele õpilastele. Viiakse läbi ühismängimine.