Inspiratsioonipäev

 

Osalevad meie kooli 7.-9.klassi õpilased.

Inspiratsioonipäev toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuses.Inspiratsiooniürituse eesmärk on tutvustada noortele kutsehariduse mitmetahulist maailma ja innustada neid kaaluma edasiõppimisvalikuna erialasid, mis annaks praktilised oskused. Oma karjäärivalikutest ning omandatud oskustest on kogemusi jagama kutsunud nii ettevõtjaid, kutsekoolist sirgunud häid spetsialiste kui ka tuntud isikuid. Muuhulgas antakse lühike ülevaate karjääri planeerimisest.