Kroonika

Peetri kool on kool Järva maakonnas Järva vallas (varem Kareda vallasPeetri asulas.

Esimesed kirjalikud teated kooli kohta pärinevad aastast 1829. Kooli on mainitud 1911. aastal ülevenemaalise algkoolide loenduse materjalides. Sealt selgub, et tollane koolimaja oli ehitatud 1850. aastal.

Kool oli mõisa ülalpidamisel. 20. sajandi alguseks oli koolimaja muutunud selliseks, et remonti teha polnud enam võimalik. Otsustati ehitada uus. Uue koolimaja ehitamise võttis vähempakkumisel 8. oktoobril 1913 enda kätte Gustav Blitze. Maja valmis tähtajaliselt ja võeti vastu 4. oktoobril 1915. aastal. 1920. aastal avati koolis 6 klassi. 1938/1939. õppeaastal oli õpilasi 57. Õpilaste arvu kasv tõi kaasa ruumipuuduse. 1940. aastal asus osa klasse kooli kõrval asuvas majas. Alates 1. oktoobrist 1944 oli kool 7-klassiline. 1950. aastate algul anti kooli käsutusse anti endine kirikumõis. 1966. aastal oktoobri alguses valmis juurdeehitus. Kogu koolimaja sai asuda õppima ühte majja.

  • 1961 Peetri 8-klassiline kool
  • 1988 Peetri 9-klassiline kool
  • 1992 Peetri põhikool
  • Alates 2012/2013 õppeaastast Peetri Põhikool ning Peetri Lasteaed liidetud üheks haridusasutuseks, mis kannab nime Peetri Kool.
  • Õppeaastal 2018/2019 kolis Peetri kool ümber Peetri teeninduskeskusesse.