AInekavad

Peetri Kooli ainekavad

Eesti keel, inglise keel, saksa keel, vene keel,  kirjandus, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, loodusõpetus, ajalugua, tehnoloogiaõpetus, kunstiõpetus, muusika, liikumisõpetus ja rütmika, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, käsitöö ja kodundus.